Leasachadh Coimhearsnachd Duais LDL

University of the Highlands and Islands
Em Isle Of Lewis (Scotland)

Preço a consultar

Informação importante

  • Curso
  • Isle of lewis (Scotland)
Descrição

Dè tha sònraichte mun chùrsa seo? Chaidh an cùrsa Leasachadh Dreuchdail Leantainneach (LDL) ann an Leasachadh Coimhearsnachd a dhealbh gus coinneachadh ris na feumalachdan trèanaidh agus leasachaidh aig buidhnean Gàidhlig agus ùghdarrasan poblach a tha ag obair ann an coimhearsnachdan gus a’ Ghàidhlig a dhìon agus ath-bheòthachadh.

Informação importante
Instalações

Instalações e datas

Início Localização
15 setembro 2016
Isle Of Lewis
Stornoway, HS2 0XR, Western Isles, Scotland
Ver mapa

O que se aprende nesse curso?

IT

Programa

The following course, offered by University of the Highlands and Islands at campus Lews Castle , will help you improve your skills and achieve your professional goals. During the program you will study different subjects which are deemed to be useful for those who want to enhance their professional career. Sign up for more information!Duais LDL A' Ghàidhlig an-dè agus an-diugh A' Leasachadh Choimhearsnachdan Gàidhlig: Sgilean Practaigeach