Leasachadh Cànain Duais LDL

University of the Highlands and Islands
Em Isle Of Lewis ()

Preço a consultar

Informação importante

  • Curso
Descrição

Dè tha sònraichte mun chùrsa seo? Chaidh an duais Leasachadh Dreuchdail Leantainneach (LDL) ann an Leasachadh Cànain a dhealbh gus coinneachadh ris na feumalachdan leasachaidh agus trèanaidh sònraichte aig buidhnean Gàidhlig agus ùghdarrasan ionadail.

Informação importante
Instalações

Instalações e datas

Início Localização

O que se aprende nesse curso?

IT

Programa

The following course, offered by University of the Highlands and Islands at campus Lews Castle , will help you improve your skills and achieve your professional goals. During the program you will study different subjects which are deemed to be useful for those who want to enhance their professional career. Sign up for more information!Duais LDL A’ Ghàidhlig an-dè agus an-diugh Poileasaidh agus planadh cànain 1