An Cùrsa Comais CertHE

University of the Highlands and Islands
Em Isle Of Lewis (Scotland)

Preço a consultar

Informação importante

  • Curso
  • Isle of lewis (Scotland)
Descrição

Dè tha sònraichte mun chùrsa seo? 'S e cùrsa Gàidhlig diana agus eadar-obrachail a tha anns a' Chùrsa Chomais a tha deasaichte dha luchd-ionnsachaidh eadar-mheadhanach a tha ag amas a bhith fileanta sa chànan.

Informação importante
Instalações

Instalações e datas

Início Localização
15 setembro 2016
Isle Of Lewis
Stornoway, HS2 0XR, Western Isles, Scotland
Ver mapa

O que se aprende nesse curso?

IT

Programa

Year 1 - CertHE Modalan Riatanach: Comas Conaltraidh A Comas Conaltraidh B Cànan Foirmeil is Dreuchdail Saoghal na Gàidhlig 1 Greis Gnìomhachais Modalan Roghainneil: Na meadhanan 1* Cànan sa Choimhearsnachd Litreachas: Sgilean Sgrùdaidh Coimpiutaireachd 1 Annas-làimhe is Òrain Ghàidhlig 1* Teòiridh, Cruthachadh is Cothromachadh 1* *Sabhal Mòr Ostaig UHI a-mhàin